Et responssenter med mennesker i sentrum

Responssentra for velferdsteknologi er under hurtig utvikling i Norge og i utlandet. Organisasjonsmodeller for responssenter er preget av effektivisering som mål. Hvordan kan vi i denne hurtige utviklingen sette mennesker i sentrum? Helsevakta i Trondheim kan være en veiviser. Les her om vår nye publikasjon om du vil vite mer.

Fall hos eldre kan forebygges ved hjelp av IKT

Dette innlegget stod på trykk i Adresseavisen “Ordet er fritt” på lørdag 18. januar 2014. Oppsummert: Vi hører ikke så ofte om det arbeidet som gjøres i Trondheim rundt forebygging av fall ved hjelp av IKT. Trondheim er i ferd med å bli et viktig senter for denne type forskning. Viktige aktører som NTNU, St. Olavs Hospital, Trondheim Kommune og SINTEF samarbeider for å eliminere fall hjemme.

Sosiale medier for fall

Arbeidet med “Facebook for eldre” blir presentert på forskning.no: Når eldre faller, bør flere varsles så hjelpen kan komme raskt. Derfor prøver nå forskere, studenter og fysioterapeuter å koble alarmen til sosiale medier. via forskning.no. .