Fører velferdsteknologi alltid til styrking av brukere?

For mange kommuner er velferdsteknologi ensbetydende med styrking (eller “empowerment”). Men er det virkelig slik at velferdsteknologi virker styrkende? En kunnskapsoppsummering vi har gjennomført viser at det kan være det motsatte. Avanserte IKT-baserte løsninger hjemme kan like gjerne fungere som en tvangstrøye for brukeren. Men hva kan gjøres?