stedr: demonstrasjonsvideo på YouTube

Vårt EU prosjekt TAG CLOUD vil bli vurdert av en ekspertevalueringsgruppe nedsatt av EU kommisjonen neste uke. Hensikten er å kontrollere at prosjektet har levert resultater i henhold til plan og å gi anbefalinger for videre arbeid. Vi vil demonstrere de første prototypene utviklet i prosjektet i det første året. Vi har ofte oppleved “demo-effekt”, […]

Vår “Facebook-jakke” på Teknofil.no

Røyken er tykk og flammene slikker oppover veggen. En røykdykker er inne i huset for å slukke flammene. Da kjenner han en vibrasjon i nakken. Det betyr at han har fått en melding, som han leser i displayet på håndleddet: “Evakuer umiddelbart. Bygget kommer til å rase!”

Sosiale medier for fall

Arbeidet med “Facebook for eldre” blir presentert på forskning.no: Når eldre faller, bør flere varsles så hjelpen kan komme raskt. Derfor prøver nå forskere, studenter og fysioterapeuter å koble alarmen til sosiale medier. via forskning.no. .

Leger og pasienter i sosiale medier – behov for retningslinjer?

Facebookmanual for leger og pasienter: I slutten av juni lanserte direktoratet en veileder for bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Veilederen er basert på Norm for informasjonssikkerhet. Den består av et 13 siders dokument med en forholdsvis kort innledning og maler for virksomheter til å utarbeide egne råd om bruk av sosiale […]

Co-living i Gemini: Populær app for eldre

  Vårt AAL prosjekt Co-Living er i media, denne gangen i Gemini: Den nye applikasjonen for smartelefon har vært testet ut i Trondheim i vår. Den gir de eldre informasjon og anbefalinger om arrangementer i byen som kan passe for den enkelte, og – om venner er brukere – opplyses det også hvem av dem […]