Gruppearbeid. Gruppene laget en fiktiv avisforside fra 2025 om en vellykket helsetjeneste.

Digitalisering av helsetjenestene på Fosen: Fra pilot til plattform

Mange kommuner har etterhvert opparbeidet betydelig erfaring med helse- og velferdsteknologier gjennom pilotering og deling av kunnskap. Med økt fokus på digitalisering må denne kunnskapen anvendes i utviklingen av kommende digitale plattformer. Fredag 15. september var et trettitalls personer samlet på Roan Helse- og velferdssenter for å delta på en workshop om digitale plattformer, og hvordan disse vil påvirke innovasjon i helse og velferdstjenestene.