Et responssenter med mennesker i sentrum

Responssentra for velferdsteknologi er under hurtig utvikling i Norge og i utlandet. Organisasjonsmodeller for responssenter er preget av effektivisering som mål. Hvordan kan vi i denne hurtige utviklingen sette mennesker i sentrum? Helsevakta i Trondheim kan være en veiviser. Les her om vår nye publikasjon om du vil vite mer.