Gruppearbeid. Gruppene laget en fiktiv avisforside fra 2025 om en vellykket helsetjeneste.

Digitalisering av helsetjenestene på Fosen: Fra pilot til plattform

Mange kommuner har etterhvert opparbeidet betydelig erfaring med helse- og velferdsteknologier gjennom pilotering og deling av kunnskap. Med økt fokus på digitalisering må denne kunnskapen anvendes i utviklingen av kommende digitale plattformer. Fredag 15. september var et trettitalls personer samlet på Roan Helse- og velferdssenter for å delta på en workshop om digitale plattformer, og hvordan disse vil påvirke innovasjon i helse og velferdstjenestene.

Fører velferdsteknologi alltid til styrking av brukere?

For mange kommuner er velferdsteknologi ensbetydende med styrking (eller “empowerment”). Men er det virkelig slik at velferdsteknologi virker styrkende? En kunnskapsoppsummering vi har gjennomført viser at det kan være det motsatte. Avanserte IKT-baserte løsninger hjemme kan like gjerne fungere som en tvangstrøye for brukeren. Men hva kan gjøres?

Forskning gir bedre velferdsteknologi

Alle vil ha velferdsteknologi. Men ofte investerer man i velferdsteknologi uten å vite om den har noen effekt. Hva kan kommunene gjøre med dette problemet? Jo, kommuner må forbedre bestilling av forskning på samme måte som de forbedrer andre innkjøpsprosesser. Det var denne bestillerkompetansen som var tema da vi samlet flere kommuner til en arbeidssmie for å definere en forskningsagenda for velferdsteknologi. Denne type arbeidssmier kan være interessant for flere kommuner.