Leger og pasienter i sosiale medier – behov for retningslinjer?

Facebookmanual for leger og pasienter: I slutten av juni lanserte direktoratet en veileder for bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Veilederen er basert på Norm for informasjonssikkerhet. Den består av et 13 siders dokument med en forholdsvis kort innledning og maler for virksomheter til å utarbeide egne råd om bruk av sosiale […]

Sammen for bedre omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet har i samarbeid med KS, Norges sykepleierforbund, Fagforbundet, FO, Kirkens Bymisjon og Pensjonistforbundet utviklet åtte prinsipper for gode omsorgstjenester. via regjeringen.no.