Er fallteknologi moden nok? Dette sier forskningslitteraturen.

Teknologi for å oppdage eller forebygge fall hos eldre er på fremmarsj. Mange norske kommuner prøver slike teknologier i sine piloter innenfor velferdsteknologi. Men hvor moden er fallteknologi? Vi prøvde oss på en kunnskapsoppsummering. Vi undersøkte mer enn et tusen forskningsartikler. Her kan du lese hva vi fant, og hva det kan bety for norske kommuner og sykehjem som vil investere i slik teknologi.

Fall hos eldre kan forebygges ved hjelp av IKT

Dette innlegget stod på trykk i Adresseavisen “Ordet er fritt” på lørdag 18. januar 2014. Oppsummert: Vi hører ikke så ofte om det arbeidet som gjøres i Trondheim rundt forebygging av fall ved hjelp av IKT. Trondheim er i ferd med å bli et viktig senter for denne type forskning. Viktige aktører som NTNU, St. Olavs Hospital, Trondheim Kommune og SINTEF samarbeider for å eliminere fall hjemme.

Sosiale medier for fall

Arbeidet med “Facebook for eldre” blir presentert på forskning.no: Når eldre faller, bør flere varsles så hjelpen kan komme raskt. Derfor prøver nå forskere, studenter og fysioterapeuter å koble alarmen til sosiale medier. via forskning.no. .