Seminar om kommunenes deltakelse i Horisont 2020

Hvilken nytte kan norske kommuner ha av å delta i EUs forskningsprogram Horisont 2020? Hva slags muligheter kan et innovasjonssamarbeid mellom offentlig og privat sektor på EU-prosjekter gi? Burde kommuner være aktører som innoverer? Er det rom for slik offentlig innovasjon i Horisont 2020? Disse var en del av spørsmålene som skulle svarers i Seminar arrangert av Oslo Region European Office i Kommunenes hus i Oslo den 4. mars.

Case: Bruk av innovasjonsspill i prosjektmøter

Kan prosjektmøter kjøres på en måte som ikke er kjedelig for deltakere? Kan vi ha møter der deltakere ikke sjekker epost og leser Adressa.no hele tide? Hva er egentlig vitsen med å samle 20-30 personer i et rom og be dem i en hel eller to hele dager høre på 2-3 deltakere argumenter med hverandre? Innovasjonsspill og Gamestorming kan hjelpe mot alle disse problemene. Vi har provd det og her rapporterer vi litt om hva vi har lært.

Brukergenerert innhold på Europeanas agenda

Europeana organiserte et seminar for å diskutere mulighetene for brukergenerert innhold på Digital Heritage 2013 i Marseille. Dette samsvarer godt med visjonen fra SINTEF SIT i TAG CLOUD. Brukermedvirkning til historiefortelling er et hovedtema for pilotforsøk som skal organiseres i Norge. Fokus på pilotforsøk er “Kultur i landskapet”. Vi har ambisjon om å engasjere publikum til å fortelle om steder […]