Et norsk initiativ for å engasjere i kultur og natur

Den 29. April ble TAG CLOUD representert ved SIT invitert til å delta på et seminar i regi av Kultur- og naturreise. Kultur- og naturreise er et norsk prosjekt med formål å øke interessen og forståelsen for natur- og kulturverdier. Tilgang til informasjon gjennom digitale tjenester står sentralt. Prosjektet er støttet av Kulturrådet, Riksantikvaren, Miljødirektoratet, Riksarkivet og Kartverket. Hovedmålet om “å engasjere publikum i kultur” og […]

Seminar om kommunenes deltakelse i Horisont 2020

Hvilken nytte kan norske kommuner ha av å delta i EUs forskningsprogram Horisont 2020? Hva slags muligheter kan et innovasjonssamarbeid mellom offentlig og privat sektor på EU-prosjekter gi? Burde kommuner være aktører som innoverer? Er det rom for slik offentlig innovasjon i Horisont 2020? Disse var en del av spørsmålene som skulle svarers i Seminar arrangert av Oslo Region European Office i Kommunenes hus i Oslo den 4. mars.