Et responssenter med mennesker i sentrum

Responssentra for velferdsteknologi er under hurtig utvikling i Norge og i utlandet. Organisasjonsmodeller for responssenter er preget av effektivisering som mål. Hvordan kan vi i denne hurtige utviklingen sette mennesker i sentrum? Helsevakta i Trondheim kan være en veiviser. Les her om vår nye publikasjon om du vil vite mer.

Forskning gir bedre velferdsteknologi

Alle vil ha velferdsteknologi. Men ofte investerer man i velferdsteknologi uten å vite om den har noen effekt. Hva kan kommunene gjøre med dette problemet? Jo, kommuner må forbedre bestilling av forskning på samme måte som de forbedrer andre innkjøpsprosesser. Det var denne bestillerkompetansen som var tema da vi samlet flere kommuner til en arbeidssmie for å definere en forskningsagenda for velferdsteknologi. Denne type arbeidssmier kan være interessant for flere kommuner.