Publikasjoner

Failed refreshing OAuth2 access token: {"message":"Credentials are required to access this resource."}

Noen publikasjoner, mediaoppslag og rapporter på norsk som vi i InkluderendeDigitalisering.no står for eller har medvirket til.  Se også liste over våre vitenskapelige publikasjoner på engelsk (klikk på det engelske flagget oppe). Fullstendig liste over våre norske publikasjoner med alle detaljer finner du i vår Mendeley-database.