Forskning gir bedre velferdsteknologi

Alle vil ha velferdsteknologi. Men ofte investerer man i velferdsteknologi uten å vite om den har noen effekt. Hva kan kommunene gjøre med dette problemet? Jo, kommuner må forbedre bestilling av forskning på samme måte som de forbedrer andre innkjøpsprosesser. Det var denne bestillerkompetansen som var tema da vi samlet flere kommuner til en arbeidssmie for å definere en forskningsagenda for velferdsteknologi. Denne type arbeidssmier kan være interessant for flere kommuner.

Kan en blå tråd gi byen ett nytt liv?

“En blå tråd” er et nylig startet prosjekt i Trondheim Kommune som har som mål å framheve og styrke kulturminner som verdifulle elementer i byen. Prosjektet ønsker å bidra til utvikling av byen. Mange kulturminner er lite synlige, eller vi er så vante til å se dem at vi overser dem. Hva med å skape digitale løsninger for å gjøre det usynlige synlig?