Kan en blå tråd gi byen ett nytt liv?

“En blå tråd” er et nylig startet prosjekt i Trondheim Kommune som har som mål å framheve og styrke kulturminner som verdifulle elementer i byen. Prosjektet ønsker å bidra til utvikling av byen. Mange kulturminner er lite synlige, eller vi er så vante til å se dem at vi overser dem. Hva med å skape digitale løsninger for å gjøre det usynlige synlig?