Om det å inngå ekteskap med plattformleverandøren

Når du velger en plattform for dine ehelse- og velferdsteknologi-initiativer inngår du et ekteskap med plattformleverandøren. Men hva er det som avgjør om ekteskapet får en lykkelig slutt? For å finne ut, gjør som amerikanere sier: Følg pengene!

Tjenesteleverandører bruker ofte mye ressurser på å velge skyplattformer –for eksempel journalsystemer. Vi ser samtidig at mobile plattformer –i tillegg til skyplattformer –kan i fremtiden bli viktige investeringer når det gjelder ressurser, tid og kunnskap. Thomas og jeg gjennomførte et lite forskningsprosjekt sammen med informatikkstudenter på NTNU for å lære om de mobile helseplattformene som kom på markedet i 2015 og 2016. Vi valgte Apple sin HealthKit, Google sin Google Fit, og Samsumg Health, og prøvde å sammenligne disse tre plattformene på forskjellige måter. Disse plattformene er viktige fordi de i fremtiden kan komme til å avgjøre hva det går an å gjøre med en mobil helse-app. Selv om vi her tok for oss plattformer for mobile apper, kan våre resultater generaliseres til andre typer (sky)plattformer.

Vi var spesielt interessert i å vite hvordan disse plattformene støttet tjenesteleverandørene –f.eks. kommuner og sykehus. Det finnes nemlig to typer helse-apper:

  • Isolerte (stand-alone) apper som eksisterer kun på mobilen: Det finnes tusenvis av slike app-er der brukeren selv kan gjøre målinger og se grafer og annen visualisering av dataene. Her er det ingen andre enn selve brukeren som ser og bruker dataene.
  • Apper som er koblet til en tjeneste: Her er det snakk om en helse-app som lar brukeren måle data og sende dem til kommunen, sin fastlege eller sykehus. Flere kommuner har for eksempel jobbet med prosjekter innenfor avstandsmåling, der data målt av pasienter med en mobil helse-app blir sendt til helsepersonell i et responssenter eller sykehus.

Mobile plattformer som Apple HealthKit avgjør hva den mobile app-en kan gjøre. Dette betyr at tjenesteleverandører –for eksempel kommuner –burde vite hva plattformen tillater eller ikke.

Vår evaluering viser, kanskje ikke helt overraskende, at plattformleverandørens forretningsmodell –dvs. hvordan leverandøren tjener penger –avgjør hva du som tjenesteleverandør kan gjøre med plattform. Her er eksemplene:

  • Apple tjener penger på å selge iPhone og iPad. De tjener penger også når du kjøper en app fra AppStore. Ved å velge Apple HealthKit blir tjenesteleverandøren bundet til iPhone og iPad. Dette er viktig å være klar over siden her snakker vi om ganske kostbare enheter sammenlignet med alternativene –en Apple enhet hoster nærmere 10 000 kr. mens en billig Android telefon kan koste under 2 000 kr.
  • Google tjener penger på å selge skreddersydd reklame. Hvis en tjenesteleverandør velger Google Fit må data om bruk av app-er bli gjort tilgjengelig for Google. Google vil da bruke dataene for å lage brukerprofiler som de vil bruke til å selge reklame til brukere. (På grunn av dette har Google valgt å ikke tillatte lagring av sensitive helsedata i sin plattform).
  • Samsung viser seg å ikke ha en helt tydelig forretningsmodell som Apple og Google. Samsung prøver å tjene penger både gjennom salg av enheter –Android telefoner, TV-er, klokker osv. –men også gjennom salg av skytjenester.

Når en tjenesteleverandør velger en plattform –også skyplattform –er det ofte egne krav som danner underlaget for valg av plattform. Vår forskning viser at det også kan være lurt å undersøke hvordan plattformleverandøren har tenkt å tjene penger i det lange løp. Hvis kravene fra tjenesteleverandøren ikke samsvarer med forretningsmodellen til plattformleverandøren har vi all grunn til å frykte et ulykkelig ekteskap.

Forskningsartikkelen (på engelsk) er publisert i The International Conference on Ambient Intelligence, og finnes her (ta kontakt hvis du vil ha en kopi). Under kan du se sammendraget på engelsk:

Mobile health applications are proliferating. Platform vendors have recently created programming toolkits to support developers. In many healthcare scenarios, mobile health applications are only the end-point of a larger supervised service involving many stakeholders. We want to know how these toolkits support the delivery of such services. Using a case study approach, we study three cases of such platforms and toolkits, i.e. Apple HealthKit, Google Fit and Samsung Digital Health. We collected and analyzed data from blogs, online developer forums, toolkit documentations, and from our own programming of an example health application. We use the boundary resource model to analyze our data. Our findings show that each of the toolkits imposes, through its boundary resources, the business model of its vendor on service providers. This can have important strategic implications for health service providers who want to base their services on each of the three toolkits.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *