Jacqueline på Empodera live

Vår egen Jacqueline var, sammen med Letizia Jaccheri fra NTNU, invitert til å delta på siste “Empodera Live Event” i Malaga i Spania. Tema for konferansen var sosial innovasjon.

Sosial innovasjon (Wikipedia.org) har blitt et viktig begrep innenfor innovasjon og entrepreneurskap. Begrepet betegner innovasjon som prøver å løse store samfunnsproblemer som helse, arbeidsledighet og utdanning. Sosial innovasjon er et forskningstema som vår gruppe har jobbet med i det siste året som en del av EU-prosjektet Socratic. Målet med Socratic er å lage IKT-baserte plattformer som kan støtte sosial innovasjonsprosesser.

Jacqueline og Letizia har vært i Malaga for å snakke om arbeidet vi gjør i Socratic sammen med NTNU. Konferansen de deltok på heter Emporia Live og har tidligere samlet størrelser som Roya Mahboob, Abeer Abu Ghaith, og Yevgeniya Chirikova. Viktig å vise at også Norge deltar i denne viktige bevegelsen!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *