Er fallteknologi moden nok? Dette sier forskningslitteraturen.

Teknologi for å oppdage eller forebygge fall hos eldre er på fremmarsj. Mange norske kommuner prøver slike teknologier i sine piloter innenfor velferdsteknologi. Men hvor moden er fallteknologi? Vi prøvde oss på en kunnskapsoppsummering. Vi undersøkte mer enn et tusen forskningsartikler. Her kan du lese hva vi fant, og hva det kan bety for norske kommuner og sykehjem som vil investere i slik teknologi.

Hver time skjer det et hoftebrudd i Norge som følge av fall–oftest hos eldre over 80. Det å behandle et hoftebrudd koster alt fra 300 000 kroner til en million, avhengig av hvor komplisert bruddet er. Og dette inkluderer ikke tapt livskvalitet og tid som går med til langvarlig omsorgsarbeid og sykehusinnleggelser. Halvparten av de som faller på sykehjem dør innen et år. Det er da ikke rart at mange forsker på fall hos eldre. Det gjør også vi i SINTEF IKTs gruppe for Social Inclusion Technologies (SIT). Yngve og jeg publiserte en kunnskapsoppsummering i fjor der vi undersøkte over et tusen forskningsartikler som

omhandlet bruk av IKT innenfor fall. Vi fant følgende:

Det meste av forskningen skjer innenfor falldeteksjon. Det forskes lite på forebygging og rehabilitering.
Det meste av forskningen skjer innenfor falldeteksjon. Det forskes lite på IKT innenfor forebygging og rehabilitering.
 • Den aller største andelen av forskningen skjer på falldeteksjon–altså det å oppdage fall ved hjelp av sensorer og informere helsepersonell via alarmer–mens det skjer forholdsvis lite innenfor fallforebygging. Vi forklarer dette slik at fallforebygging er en sammensatt psykososial problematikk som krever tverrfaglig forskning ikke mange er i stand til å utføre. Selv om falldeteksjon også er en komplisert problematikk, begrenses kompleksiteten ofte til teknologiske komponenter–sensoren og algoritmen.
 • Forskere involverer ikke eldre brukere i tilstrekkelig grad. Dette gjør at løsninger som lages legger til grunn behovene til eksperter og helsepersonell. Dette er et problem som vi ofte ser innenfor velferdsteknologi (Vi har skrevet om dette i en annen artikkel og i en presentasjon vi hadde under Software 2016 i Oslo).
 • Mye av forskningen er i tidlig fase. Man har for eksempel ikke kommet langt innenfor utprøving av falltjenester og vi vet lite om effekten av slike teknologier på helse- og velferdstjenester.
 • Mye av teknologien som det skrives om er ikke testet og evaluert ordentlig. Det man for eksempel finner av teknologi for falldeteksjon er ofte evaluert med yngre mennesker som simulerer fall. Dette har å gjøre med at utprøving med eldre som har fallrisiko, er komplisert og etisk vanskelig. Vi fant noen fåtall studier som tester sine teknologier med eldre brukere og virkelige fall.

  I de fleste av de artikler vi så på var forfatterne likegyldige når det gjaldt brukere.
  I de fleste av de artiklene som vi så på var forfatterne likegyldige når det gjaldt hvem brukeren var.

Hva vil dette si for kommuner som vil investere i fallteknologi? Vi har følgende anbefalinger:

 • Når leverandører presenterer sine kroppsbårne sensorer må kommuner be om forskningsbasert dokumentasjon på at sensoren faktisk kan detektere fall hos eldre. Vær obs på at mange leverandører tester sine sensorer med simulerte fall hos yngre brukere. Du må ikke stole på slik dokumentasjon. Mange sensorer kan også generere mye falske alarmer som kan koste enormt i form av arbeidstid for helsepersonell.
 • Siden fallteknologi må brukes 24 timer i døgnet blir brukervennligheten til kroppsbårne sensorer ekstremt viktig. Skal sensoren tas av om natten? Kan man dusje med sensoren på? Mange fall skjer på nattetid og badetid. Er sensoren behagelig å ha på når man sitter, går, ligger? Hvordan er batterikapasiteten? Hvem skal lade den?
 • Tenk nøye gjennom tjenestemodeller. Skal et mottakssenter være involvert? Hvordan skal du håndtere falske alarmer? Har du andre løsninger for å kunne kommunisere med brukeren når noe skjer? Hvem skal hente brukeren? osv.
 • Husk at det finnes mange forebyggende tiltak som ikke trenger avansert teknologi. Enkle inngrep som det å rydde vekk kabler og tepper fra gulvet kan hjelpe enormt mot fall. Det samme kan treningsgrupper. Snakk med en ekspert i fallforebygging.

Lykke til og ta konktakt hvis du lurer på noe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *