Seniorer nysgjerrige på digital kulturarv

Dette innlegget er opprinnelig skrevet for bloggen til det europeiske prosjektet TAG CLOUD.

Seniornett og SeniorIKT er to organisasjoner som hjelper seniorer til å bli kyndige databrukere. De setter opp kurs for å komme i gang med data og for å videreutvikle digitale ferdigheter. De organiserer temamøter hvor medlemmene kan lære mer om det som skjer i dataverden og følge med i forskningstrendene. Denne uke ble SINTEF SIT invitert til å holde foredrag om Digital kulturarv. Vi har hittil involvert ungdom i vårt arbeid i TAG CLOUD og ønsker gjerne å samarbeide med nye grupper, også seniorer.

På temamøtet introduserte vi forskjellige digitale løsninger til bruk i vern og formidling av kulturarv. Vi diskuterte utfordringene med disse løsninger. Open data, digitalisering, virtuelle utstillinger, virtuell virkelighet, utvidet virkelighet og fysiske grensesnitt ble alle illustrert med eksempler fra nær og fjern. Det ble også anledning for å presentere vårt eget arbeid innenfor digital kulturarv. Våre to mobile app’er ”stedr” – om digitale fortellinger relaterte til steder – og ”Vettu Hva” – om personaliserte anbefalinger av digitale fortellinger – ble godt mottatt. Noen deltakere lastet ned ”stedr” allerede før foredraget ble ferdig. Da ”stedr” gir brukere mulighet til å skape fortellinger, venter vi spent på nye fortellinger fra medlemmer av Seniornett og SeniorIKT!

Temamøtet ble en berikende dag for oss. Vi holder gjerne flere foredrag med seniorer og inviterer dem til å gi oss tilbakemelding om våre løsninger.

Om det europeiske prosjektet TAG CLOUD

TAG CLOUD er et EU/FP7 IST prosjekt som utvikle digitale løsninger med mål å engasjere et bredere publikum i kulturarv. Les mer om prosjektet i vår forrige innlegg.

Out talk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *