Kan en blå tråd gi byen ett nytt liv?

A Blue Thread - Bridge Portrait

Dette innlegget er opprinnelig skrevet for bloggen til det europeiske prosjektet TAG CLOUD.

Trondheim by forandrer seg. Når kjøpesentre bygges utenfor sentrum og flere handler på nett, svekkes bykjernen. Men bykjernen er mye mer enn handel. Trondheim har en rik kulturhistorie som pilgrimsenter, middelalder- og barokkby, og senter for handel, industri, tjenester og kunnskap. Kan man utnytte denne rike kulturarven for å skape nye typer aktiviteter som trekker byens befolkning til sentrum og gi bykjernen ett nytt liv?

A blue thread - presntationElva var utgangspunktet for etableringen av Trondheim som by, og er i dag en helt vesentlig del av opplevelsen av Trondheims identitet. En rekke av byens viktigste kulturminner ligger i tilknytning til elven og havna. Disse utgjør i dag store uutnyttede ressurser. Trondheim kommune ved byplankontoret har nylig startet prosjektet ”En blå tråd” som har som mål å skape en bevissthet rundt de verdier disse representer. Prosjektet skal være en katalysator for ulike aktiviteter og tiltak som fokuserer på kulturminner og kulturmiljø i tilknytning til Nidelva og indre havn. På den måte ønsker prosjektet å styrke Midtbyen som byens hjerte og utvikle Trondheim by på en positiv måte.

22. oktober ble SIT invitert til å delta på en seminar organisert av ”En blå tråd”. Målet var å informere om prosjektet og generere ideer om aktiviteter. Omtrent 50 aktører med bakgrunn i kultur, natur, arkitektur, kunst eller byutvikling fikk mulighet til å spinne sammen tråder til prosjektet. Både det private, det offentlige, akademia og diverse foreninger var representert.

Seminar ble innledet med en båttur på elva hvor fylkesantikvar Trond Eide fortalte om vår kulturarv. Å forstå byens historie og utvikling er helt vesentlig når man skal lage planer for fremtiden:

”Kunnskapsbyen må legge kunnskap til grunn. Man må starte med å vite. Mange prosjekter blir ikke noe av fordi man starter i feil ende.”

Det er viktig at befolkningen får mulighet til å lære om kulturminnene fordi disse legger premissene for byutviklingen. Mange kulturminner er lite synlige, eller vi er så vante til å se dem at vi overser dem. Kan vårt prosjekt TAG CLOUD bidra til å gjøre det usynlige synlig?

Mer informasjon om ”En blå tråd”.

A blue thread - boat trip

Om det europeiske prosjektet TAG CLOUD

Les mer om TAG CLOUD i vår forrige innlegg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *