En vellykket dag i møte med kulturinstitusjoner!

KN seminar - jacqueline

Dette innlegget er opprinnelig skrevet for bloggen til det europeiske prosjektet TAG CLOUD.

14. oktober ble SIT invitert til å holde et foredrag om våre erfaringer ved bruk av Digitalt fortalt på fagdagen organisert av Kultur- og naturreise.

Fagdagen ga oss mulighet til å treffe over 100 representanter fra ulike kulturinstitusjoner, til å få inspirasjon fra deres arbeid og til å presentere vårt eget arbeid. Utover presentasjon av vår erfaring med Digitalt fortalt, foreslo vi også muligheter for videreutvikling og utnyttelse av plattformen. Vi diskuterte:

  • Hvordan kan man engasjere flere lesere og fortellere?
  • Hvordan kan man sikre kvaliteten på innholdet?
  • Hvordan kan man stimulere innovasjon?

Våre forslag ble godt mottatt av kulturrådet som er ansvarlig for Digitalt fortalt.

KN seminar -En annen viktig hendelse på fagdagen ble vårt møte med en representant fra det europeiske prosjektet LoCloud. LoCloud tar sikte på å støtte små og mellomstore kulturinstitusjoner til å gjøre deres innhold tilgjengelig i Europeana. Ettersom dette arbeidet er relevant for kulturinstitusjonene i TAG CLOUD, diskuterte vi potensial for et samarbeid mellom prosjektene.

Dette var faktisk en vellykket dag for oss alle!

Mer informasjon om fagdagen.

Last ned vår presentasjon: [wpdm_file id=7]

Om Digitalt fortalt

Digitalt fortalt er en norsk plattform for deling av fortellinger om kulturarv. Den tilbyr en web-portal hvor fortellere kan skape og dele historier, og lesere gjenfinne historier. Digitalt fortalt tilbyr også en API som støtter utvikling av nye applikasjoner. De to applikasjonene ”stedr” og ”Cooltura”, som er utviklet i TAG CLOUD, utnytter APIen.

Om Kultur- og naturreise

Kultur- og naturreise er et norsk prosjekt med formål å øke interessen og forståelsen for natur- og kulturverdier. Tilgang til informasjon gjennom digitale tjenester står sentralt. Prosjektet er støttet av Kulturrådet, Riksantikvaren, Miljødirektoratet, Riksarkivet og Kartverket. Les mer om prosjektet i vår forrige innlegg.

Om det europeiske prosjektet TAG CLOUD

Les mer om TAG CLOUD i vår forrige innlegg.