Et norsk initiativ for å engasjere i kultur og natur

nidarosdomen KN reiseDen 29. April ble TAG CLOUD representert ved SIT invitert til å delta på et seminar i regi av Kultur- og naturreise. Kultur- og naturreise er et norsk prosjekt med formål å øke interessen og forståelsen for natur- og kulturverdier. Tilgang til informasjon gjennom digitale tjenester står sentralt. Prosjektet er støttet av KulturrådetRiksantikvarenMiljødirektoratetRiksarkivet og Kartverket.
Hovedmålet om “å engasjere publikum i kultur” og virkemidler for å oppnå dette, er relaterte til vårt prosjekt TAG CLOUD. Det er derfor viktig for oss å forstå hva Kultur- og naturreise handler om og å finne måter å koordinere aktiviteter på.

Kultur- og naturreise startet i 2012 og er planlagt avsluttet i 2015. Kultur- og naturreise oppmuntrer kultur- og naturinstitusjoner over hele landet til å bidra med digitalt innhold til de norske databasene. Fokus er dog ikke utelukkende på forvaltning. Formidling til publikum blir stadig viktigere. Kultur- og naturreise stimulerer derfor også utvikling av nye applikasjoner som utnytter databasene. For eksempel ble det i vinter organisert en hackaton i Oslo med det mål å skape en møteplass for utvikling og utveksling av nye ideer. Kultur- og naturreise utvikler også selv en mobilapplikasjon som støtter henting av geo-lokalisert informasjon. Ulike typer data hentes bl.a. dyreobservasjoner, fagdata (f.eks. arkeologifunn), leksikondata og digitale fortellinger.

KNappen

Kultur- og naturreise støtter også utvikling av lokale tiltak. Seminaret 29. april fokuserte på arbeidet utført i Gudbrandsdalsleden. Leden er en hovedakse for bil og tog, og er også en del av pilegrimsleden til Nidaros. En sykkel- og gangvei er under utvikling og flere turistbedrifter er skapt. Kultur- og naturreise har støttet utviklingen av digitale fortellinger knyttet til leden.

Flere av utfordringene diskutert under seminaret er relevante for vårt arbeid i TAG CLOUD:

  • Hvordan kan brukere enkelt finne relevant informasjon i den store mengden av tilgjengelig informasjon?
  • Flere mobile App’er eksisterer allerede. Det vil bli mange flere. Hvordan kan brukere finne de relevante?
  • Hvordan kan en institusjon eller bedrift spre informasjon som er spesifikk for sitt virke?

TAG CLOUD utvikler støtte for personalisering. Kultur- og naturreise åpner derfor muligheten for utnyttelse av våre resultater. Samtidig utnytter TAG CLOUD infrastrukturen for digital storytelling slik at vi også drar nytte av arbeidet til Kultur- og naturreise.

seminar KNreise

TAG CLOUD er et EU/FP7 IST prosjekt som tar sikte på å engasjere et bredere publikum i kulturarv. SINTEF vil bidra med utvikling av sosiale applikasjoner som støtter fortelling. SINTEF vil også gjennomføre pilotforsøk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *