Anders på NRK: Intelligente trafikklys

Forskar Anders Kofod-Petersen med det intelligente trafikklyset.
Foto: Kai T. Dragland, NTNU

 

Vår Anders Kofod-Petersen er i Gemini og NRK:

NTNU-forskarar og Statens vegvesen samarbeider om utviklinga av eit intelligent trafikklys. Lyset skal bli testa i trafikken i løpet av hausten 2012.

via NRK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *